Skilsmässor är vanliga idag och allt fler lever i olika ”bonuskonstellationer”. Ändå är det inte många som har koll på vad det är som gäller när man skiljer sig och för många slutar det inte så lätt som för andra. En vårdnadstvist startar ofta av att man helt tappat förtroendet för sin före detta partner.  

På Legio kan du få gratis telefonrådgivning när det kommer till frågor som rör vårdnad och barns boende: https://www.legio.se/privatjuridik/skilsmassa/vardnadstvist/ och det kan vara värt att höra efter med en jurist innan du drar igång en vårdnadstvist. Något som är vanligt är nämligen att folk blandar ihop de olika begreppen som rör vårdnadstvisten: boende, umgänge och vårdnad.

Vad är vad i en vårdnadstvist?

En vårdnadstvist innebär inte alltid att man inte kommer överens om vårdnadsfrågan. Den kan sedan innan vara avgjord: kanske är det ingen av föräldrarna som gör anspråk på egen vårdnad heller. Eller kanske är det så att boendet redan är avgjort, men den ena föräldern vill yrka på vårdnaden. Vårdnadshavare är den som tar de stora besluten i barnets liv fram till dess att barnet har fyllt 18. Den kan fortfarande umgås och bo hos den andra föräldern, och vice versa. Många vårdnadstvister handlar dock om att föräldrarna tvistar om alla tre punkter, men för att rätten ska besluta om att den ena föräldern tappar vårdnaden krävs det att den andra föräldern påvisat att den inte är kapabel att samarbeta med den andra för att det ska kunna fattas resonliga beslut om barnets skolgång och liknande.

Det skrivs ofta om vårdnadstvister i medierna. Den allra senaste var en vårdnadstvist där pappan ska ha anklagats för att ha misshandlat sin fru, men ändå fått tillfällig egen vårdnad av barnet eftersom rätten uppfattade det som att frun hade omöjliggjort kontakten mellan barnet och pappan. Du kan läsa om den uppmärksammade vårdnadstvisten i Expressen, SR och Aftonbladet. Förmodligen får dessa typer av rättsfall stor spridning eftersom det ofta rör sig om mycket smutskastande skandaler, barn som hamnar emellan och så vidare. Dessutom är det kanske många som känner igen sig och som genomgått något liknande.