Att separera är aldrig en lätt sak för någon, och ur ett barnperspektiv finns det mycket som kan göras bättre. Kändisparet Angelina Jolie och Brad Pitt har varit gifta och har i sitt äktenskap 6 barn. Nu är paret oense om vårdnadsfrågan, där Angelina kräver ensam vårdnad medan Brad vill ha delad.

I Sverige har man ett mycket väsentligt barnperspektiv när det kommer till vårdnadsfrågor. Här samverkar jurister, föräldrar, barn och Socialtjänsten för att hitta en lösning som fungerar bäst. https://fjallmansjuridik.se/ är ett bra exempel på en familjejurist som just specialiserar sig på frågor som rör familjen, vårdnad och liknande.

Vårdnadstvister vanliga

Precis som i Angelina Jolie och Brad Pitts fall är det många föräldrar som går skilda vägar med olika uppfattningar om vad som blir bäst för barnen. Man har svårt att lita på varandra och olika händelser som föranlett separationen kan ligga till grund för hur ens samarbete sedan har slutat fungera. Här kan du läsa om kändisarnas bråk och vad Angelina har anklagat Brad för. Angelina hävdar nämligen att Brad har gjort sig skyldig:

  • Barnmisshandel
  • Drogmissbruk
  • Fallerat ekonomiskt underhåll

Allt detta ska ha gjort att Angelina Jolie beslutat sig om att Brad Pitt inte är ansvarsfull nog att ta väsentliga beslut om barnen. Vårdnadstvister är vanliga och ofta avråds man från att gå direkt till domstol. Man kan till exempel lösa en separation med hjälp av jurister som tillsammans med föräldrarna reder ut allt från umgängesscheman till ekonomiskt underhåll och liknande. Det är vid yttersta fall som man går vidare och låter en domstol ta beslut om hur man ska gå vidare i frågan, och utslaget blir inte alltid som man vill.

Många blandar ihop ensam vårdnad med umgänge, men ensam vårdnad betyder inte per automatik att den andra föräldern förlorar möjligheten att umgås hur mycket den vill med sina barn. Vid vårdnadstvister avgör domstolen om den ena föräldern är kapabel till att samarbeta med den andra föräldern, på ett sätt som gagnar barnen. Om föräldern missbrukar droger eller misshandlar barnen räknar domstolen oftast med att den inte är tillförlitlig att ta grundläggande beslut som vårdnadshavare, i fråga om skolval, läkare och annat.