Det är inga stora skillnader i vardagen mellan sambor och äkta makar. Men om någon mot förmodan skulle förolyckas i ett samboförhållande kommer inte den efterlevande ärva den avlidne som äkta makar gör. För att sambor ska kunna ärva varandra krävs det att ett giltigt testamente upprättas.

Att vara sambo är att bo tillsammans med en person under äktenskapsliknande former. Det som skiljer sambor mot gifta är hur arvet fördelas till det efterlevande. Om du och din sambo vill kunna ärva varandra måste ni skriva ett testamente. Detta är extra viktigt om du och din sambo har gemensamma barn. När ett testamente ska upprättas är det viktigt att det är rätt skrivet för att det ska gälla om någon av er avlider. För att testamentet ska bli korrekt kan det vara bra att ta juridisk hjälp. Att anlita Advokatfirman Landerdahl kan vara en bra idé om du vill ha ett giltigt testamente. De är experter inom ekonomisk familjerätt och kan vara en hjälpande hand när du ska upprätta testamentet.

Du har endast rätt till det gemensamma bohaget

Young,Couple,In,Love,Have,Fun,I,On,New,YearsÄven om vardagen inte skiljer sig speciellt mycket åt när det kommer till två sambor eller två äkta makar är det en väsentlig skillnad när det kommer till arvsrätten. Inom dagens rättsväsende anses det inte lämpligt att en efterlevande sambo ska ha arvsrätt. Det innebär att om du vill ärva din sambo om något skulle hända måste det finnas ett i lagens ögon giltigt testamente. Det går att antingen upprätta ett enskilt testamente eller ett inbördes testamente. Om du eller din sambo skulle gå bort och det inte finns något testamente då är det gemensamma barn som ärver och om det inte finns barn med i bilden är det arvingar i den andra arvsklassen som gör det, det vill säga den avlidnes föräldrar eller syskon. Det du har rätt till om din sambo skulle gå bort är sådant som är köpt för det gemensamma livet som boende och bohag.

Barn ärver en avliden sambo om testamente inte finns

Happy,Little,Girl,Having,Fun,At,The,ParkNär det finns barn med i bilden är det därför extra viktigt att det finns ett testamente. Barnen ärver annars allt och du står kvar utan. Om barnen skulle ärva allting och de är omyndiga kommer det få en förmyndare som kommer förvalta arvet fram till att barnen fyller 18 år. Du kan absolut bli förvaltare till arvet men om arvet överstiger åtta prisbasbelopp som för år 2020 var 378 000 kronor kommer det automatiskt att kopplas in en överförmyndare. Dessutom kommer både den efterlevande sambon och barnen vara dödsbodelägare tills att bodelningen enligt sambolagen är färdig. I sådana situationer får ofta barnen en god man som har som uppgift att tillvarata deras intressen. När barnen ärver allt och det finns en sambo kvar kan det uppstå jävsituationer vilket inte brukar uppstå om det finns testamente eller ni varit äkta makar. Arv kan skapa alla möjliga konflikter och därför är det bra att se till att allt är tydligt om något skulle inträffa.

Fördelar med testamente:

  • Inga onödiga konflikter uppstår.
  • En sambo behöver inte flytta från det gemensamma boendet.
  • Sambor kan ärva varandra.
  • Ingen överförmyndare kommer in i bilden.